Congratulations to Bindi and Nipul

Congratulations to Bindi and Nipul (Karania) Shah, Long Valley, NJ on the recent birth of their daughter, Neeya. Proud grand aunt and uncle (Nani and Nana) Vijya and Jayanti Galaiya, Long Valley, NJ. Grand parents (Dadi and Dada) Kanchan and Ramesh Vrajpal (Karania) Shah of Eldoret and (Nani and Nana) Manjula and Kantilal Zaverchand (Galaiya) Shah of Bangalore.